ผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,