ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #2 เสวนาออนไลน์ “พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ในหัวข้อ
“พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal”
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์
Zoom Meeting ID : 528 974 2746
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: