คุณอาณัติ อินทราชัย บริจาคเงินสมทบทุนหมอเจ้าฟ้า และบริจาคสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณอาณัติ อินทราชัย บริจาคเงินสมทบทุนหมอเจ้าฟ้า เพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 50,000 บาท, บริจาคสมทบทุนราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท และบริจาคสมทบทุนนิธิสงฆ์ จำนวน 30,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,