คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณบุญทวี ตันตรานนท์, พ.ต.อ.ชนินทร์ และคุณพรสุทธิ์ แจ้งกระจ่าง

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณบุญทวี ตันตรานนท์, ...ชนินทร์ และคุณพรสุทธิ์ แจ้งกระจ่าง ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 บ้านพัก .เมือง .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,