คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณพงษ์ศักดิ์ และคุณสุวิมล ลักษณ์ธนากุล พร้อมครอบครัว

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณพงษ์ศักดิ์ และคุณสุวิมล ลักษณ์ธนากุล พร้อมครอบครัว ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคมคม 2564 บริษัท เชียงใหม่ธนากุล จำกัด .เมือง .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,