คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบแผนการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอโซนใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่

นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้พิจารณาจากการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 3 วัน ทั้งทิศทางลม ความกดอากาศ ฯลฯ ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยวันนี้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม และอำเภอสันป่าตอง ส่วนพื้นที่อำเภอฮอดที่ส่งแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง จำนวน 40 ไร่ ทางคณะกรรมการฯ จะได้มีการตรวจสอบความพร้อมแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงที่ชัดเจนอีกครั้ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีก 9 จุด ซึ่งอยู่ในอำเภอจอมทอง แม่วาง และอำเภอดอยเต่า 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ติดตามให้อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง แม่ออน สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย เร่งส่งแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่วนพื้นที่ที่ไม่เสนอแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้กับทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบหากพบว่าเกิดจุด Hotspot ขึ้นจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของพื้นที่ทันที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,