เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เน้นย้ำ “สะอาด มั่นใจ ปลอดภัย” พร้อมต้อนรับลูกค้ามาใช้บริการ ช่วยกันเดินหน้าเศรษฐกิจเชียงใหม่

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ แจ้งผลการตรวจโควิด-19 จาก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจจากรถพระราชทานตรวจโควิด-19 จำนวน 2 คันและจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ที่มาตรวจเมื่อวันที่ 30 ..63 ที่ผ่านมานั้น มีผลเป็นลบทั้งหมด โดยได้ดำนเนินการตรวจ พนักงานศูนย์การค้าฯ ร้านค้า และ Subcontract จำนวนกว่า 300 คน เพิ่มความมั่นใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการ ยังมีการป้องกันและติดตามโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานศูนย์การค้ากลุ่มไม่มีความเสี่ยง มีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด และยังได้ดำเนินการตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ มาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยได้มีการทำความสะอาดทุกวัน และมีการทำ Big cleaning อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามมาตรการ

ศูนย์การค้าฯ มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านและยังคงยึดมั่นดำเนินมาตรการในเชิงรุกเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ การคัดกรองเข้มงวด ด้วยการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก ล้างมือ, งดความแออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุดและพนักงานสวมหน้ากากป้องกัน, ติดตามให้มั่นใจ ด้วยการลงทะเบียนก่อนเข้าออก ศูนย์และร้านค้า, สะอาดทุกจุดในเชิงรุก ทำความสะอาดตลอดเวลาทุกครึ่งชั่วโมง, และลดการสัมผัสด้วยการสแกน QR code ในการชำระสินค้า และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,