อิโนเวชั่นส์ บริจาคชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย KN95 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคชุด PPE จำนวน 50 ชุด และหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 600 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,