ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เยี่ยมชมผลงานวิจัยและติดตามการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ (Assistive Technology) และเครื่องมือแพทย์ (Medical Device) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุม D206 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ..2563

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ (Assistive Technology) และเครื่องมือแพทย์ (Medical Device) และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. ผลการดำเนินงานของสถาบัน โดยรศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

2. ระบบรากฟันเทียม Digital Novem งานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดย รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม และ Nasoform นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก โดยรศ.ทพญ. ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์

3. NIGHTINGALE พลาสมาบำบัดแผล เพื่อรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรัง โดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์

4. ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ โดย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ

5. ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

และรับฟังการนำเสนอการรองรับผลงานวิจัยสู่การต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ในการจัดตั้งบริษัท Start Up”โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สตรี, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , , ,