กิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลานน้ำพุ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมี นางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมมีบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ชาว มช .

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , ,