SPUIC พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมสอบ TOEIC

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเตรียมสอบ TOEIC โดย อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการทดสอบ TOEIC และให้ความรู้สำหรับการทดสอบ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการทำข้อสอบอีกด้วย ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับ TOEIC (Test Of English for International Communication) เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ยอมรับทั่วโลก. การสอบ TOEIC ช่วยให้ทดสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่ไม่มีภาษาอังกฤษฐานะภาษาของตัวเอง และทดสอบคุณสมบัติที่จะคุยในบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทนานาชาติ คนที่กำลังพัฒนาอาชีพ หรือคนที่อยากจะไปรับการฝึกอบรมที่ต่างประเทศ ผู้สมัครสอบจึงควรทำการฝึกฝนสำหรับ TOEIC ก่อนจะไปเข้าสอบ ซึ่งการสอบ TOEIC กลายเป็นแบบการสอบสำหรับมหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ และผู้รับสมัครงานทั่วโลก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: