6 ธ.ค. นี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมจัด MC FAMILY RUN 2020

ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  พร้อมด้วย นายวิทยา  เทพกอม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MC FAMILY RUN 2020 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคมนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตลอดจนระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน SMART CLASSROOM ในทุกระดับชั้น นอกจากนี้เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตแห่งนี้อีกด้วย อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานเดินวิ่งการกุศล MC FAMILY RUN 2020 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด MC FAMILY TEAM : MC FAMILY RUN โดยแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร ประเภท MINI RUN ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร ประเภท VIP RUN ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร และประเภท VIRTUAL RUN  ที่ให้นักวิ่งสามารถวิ่งอยู่ที่บ้าน หรือต่างจังหวัด และส่งผลการวิ่งเพื่อรับเสื้อและเหรียญรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ได้

ส่วนในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้นทางผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน และการปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง จะทำเป็นปล่อยเป็นรอบๆ โดยแบ่งตามรุ่น ซึ่งมีทั้งหมด 22 รุ่น เพื่อป้องกันความแออัดของนักวิ่งในช่วงปล่อยตัว ด้านจุดบริการน้ำและอาหาร รวมทั้งเหรียญและของที่ระลึกของนักวิ่งจะจัดใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิ่ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,