องคมนตรี เปิดปฐมนิเทศ “โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1”

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ  โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยอนุสรณ์ (ศรีสมเด็จฯ) วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บนพื้นที่ราบสูงในประเทศไทย ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีพระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 69 รูป  ซึ่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้ดำเนินการจัดส่งพระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจโดยทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทยมาโดยตลอด  เพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ราบสูงได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,