หอการค้าเชียงใหม่ MOU ออนไลน์จับมือ CCPIT ไห่หนาน รุกเชื่อมเศรษฐกิจผ่านกลไกเขตการค้าเสรีและท่าเรือพิเศษ

หอการค้าเชียงใหม่รุกลงนาม MOU ออนไลน์กับภาคเอกชนและองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลไห่หนาน (CCPIT) เพื่อสานต่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยไห่หนานพร้อมเสนอสิทธิพิเศษตามกรอบเขตการค้าเสรีและท่าเรือพิเศษดึงนักธุรกิจร่วมลงทุนด้วยสิทธิทางภาษี และให้สิทธิพิเศษการออกงานแสดงสินค้าในอนาคตด้านการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา-กอล์ฟ และการท่องเที่ยวทางทะเล ก่อนขยายผลให้เกิดกลไกบ้านพี่เมืองน้องในอนาคต


นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามข้อตกลงกับ Mr. Chen Hongliang รองประธานหอการค้าและ China Council for the Promotion of International Trade Hainan Sub-council (CCPIT) ที่จะสานต่อความร่วมมือที่ได้พบปะกันในก่อนหน้าสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ประกอบการของเชียงใหม่และภาคเหนือสามารถเปิดตลาดเชื่อมโยงกับทางไห่หนานได้ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีที่มากกว่าพื้นที่อื่นของจีนภายใต้นโยบายเขตการค้าเสรีและท่าเรือพิเศษ (Free Trade zone : FTZ และ Free Trade Port : FTP) และหลังจากนี้หอการค้าฯ จะได้นำเสนอการลงนามการเป็นบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City)


นอกจากนั้นจะได้มีความร่วมมือการออกงานแสดงสินค้าในอนาคตที่ไห่หนานที่สำคัญได้แก่ งาน International Agricultural Trade Affair, China (Hainan) International Golf Tourism Cultural Expo, China (Hainan) International Marine Industry Expo and China International Creative Design Week เป็นต้น ที่จะอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า สิทธิด้านภาษี เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าระหว่างเกาะไห่หนาน และจังหวัดเชียงใหม่
มณฑลไห่หนาน ถือเป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของจีน มีพื้นที่ 35,354 ตร.กม. มีประชากร 9.5 ล้านคน รองจากเกาะไต้หวัน ใหญ่กว่าฮ่องกง 35 เท่า ที่มีพื้นที่ 1,106 ตร.กม. ฉายา “ฮาวายของจีน” เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเมืองร้อนที่สำคัญ ล่าสุดทดลองปลูกทุเรียนได้เป็นผลสำเร็จ
เกาะไห่หนาน มี 4 เมืองใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ “ไหโข่ว” เมืองหลวง ซึ่งตั้งเป้าผลักดันให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและแหล่งชอปปิงสินค้าปลอดภาษี “เมืองโป๋อ๋าว” ทิศตะวันออก พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและศูนย์กลางด้านการเทคโนโลยีทางการแพทย์ “เมืองซานย่า” ทางภาคใต้ เป็นศูนย์กลางทางการค้า และเศรษฐกิจมาตรฐานระดับโลก โดดเด่นด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สวยงาม มีโรงแรมหรูระดับโลก และสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนทางภาคตะวันตก มี “ท่าเรือหยางผู่” เป็นเมืองท่าเรือน้ำลึก ศูนย์ท่าเรือนำเข้าส่งออกนานาชาติ รองรับการนำสินค้าเข้ามาเก็บในคลังหรือตั้งโรงงานแปรรูปและส่งออก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,