สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา พัฒนาองค์ความรู้ ความปลอดภัย แรงงานทำที่บ้านฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณดารณี ปัญญาคำ หัวหน้าแผนกทำความสะอาด และคุณศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแก่แรงงานทำที่บ้านฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลลานนา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอันตราย ตลอดจนสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเอง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,