สถาปัตย์ SPU สุดเจ๋ง! กวาด 3 รางวัล Asia Young Designer Awards 2020

ปรบมือดังๆ!! คว้ารางวัลอีกแล้ว… สำหรับเด็กเก่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม โชว์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ คว้า 3 รางวัล Bronze Award ประเภท Interior design และ Best Color Choice Award ประเภท สถาปัตยกรรม โครงการ AYDA 2020
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักศึกษาเก่งจากรั้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาววรรณิกา พุกน้อย ผลงาน : Drive Thru Healthy ,นายวัชรินทร์ ติเพียร ผลงาน : หลาดหลวง นักศึกษาสาขาออกแบบภายใน คว้า 2 รางวัล Bronze Award ประเภท Interior design โดยมี ผศ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณดี ผลงาน : Applied Thai Bamboo Architecture นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล Best Color Choice Award ประเภท สถาปัตยกรรม โดยมี อาจารย์ กรรณิกา สงวนสินธุกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านการออกแบบภายในและสถาปัตยกรรม โครงการ Asia Young Designer Awards 2020 จากคอนเซ็ปต์ภายใต้หัวข้อ “FORWARD: Human-Centred Design” ซึ่งจัดโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ในการก้าวสู่เวทีประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติมืออาชีพ เดินหน้าจัดเวทีประกวด Asia Young Designer Awards 2020 เข้าสู่ปีที่ 13 เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) แสดงแนวคิดการออกแบบที่เน้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชนะจากอีก 15 ประเทศ ที่งาน Asia Young Designer Summit 2021 ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศเวียดนามในปีหน้า
โจทย์ของการประกวด Asia Young Designer Awards 2020 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เน้นคอนเซ็ปต์ภายใต้หัวข้อ “FORWARD: Human-Centred Design” เพราะนิปปอนเพนต์ต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์ซึ่งคือผู้ใช้งานเป็นหลัก ผ่านการสร้างกระบวนการคิด สังเกตพฤติกรรม และเรียนรู้ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานออกแบบนั้นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการใช้งานที่แท้จริง แล้วนำผลจากการเรียนรู้ที่ได้รับ มาสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐาน ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: