รศ.ลิปิกร มาแก้ว มอบรูปหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มอบรูปหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อไป โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,