รศ.จิราภรณ์ สุภาวดี พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.จิราภรณ์ สุภาวดี อาจารย์พิเศษภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมครอบครัว โดย พลตรีหญิง ดร.จริยาณาฏ โกมลมิศร์ เกวี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (ศิษย์เก่าพยาบาล มช. รุ่นที่ 14) ผศ.ธราดล โกมลมิศร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ คุณนภดล โกมลมิศร์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ ให้เกียรติร่วมรับมอบโดย คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,