รพ.เชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการจัดทำโครงการค่ายพยาบาลอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้น บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในการนำทักษะ และความรู้ทางการพยาบาลทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา และส่งเสริมสุขอนามัยของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานบริการทางสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เกิดสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป โดยทำการรับมอบ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,