พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 14 แห่งทั่วประเทศ”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 14 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กล่าวเปิดงาน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน .. 2563 ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ และเสวนาวิชาการเตรียมพร้อมรับมือ ภัยจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , ,