บริการวิชาการ! ศูนย์กฎหมายศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ “หลักการเจรจาไกล่เกลี่ย” รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หัวข้อ “หลักการเจรจาไกล่เกลี่ย” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดโดย สำนักกฎหมายทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: