จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันกำจัดขยะตกค้างจากงานลอยกระทง คืนน้ำใสให้ลำน้ำปิง

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุขซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยในการทิ้งและการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนพื้นที่อีกด้วย ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทงในปีนี้ พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ในขณะที่ปีที่แล้วมีกว่า 50 ตัน นั่นหมายถึงว่าในปีนี้มีขยะจากกระทงลดลงถึง 54% หรือลดลงกว่าครึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนซากกระทงในปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติ 98.70% และทำจากโฟม 1.30% ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือคู่รักคู่ละ 1 กระทง และการรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้กระทงที่ทำจากโฟมมีจำนวนลง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น

ทั้งนี้ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง และสถานีพัฒนาที่ดิน จะได้ดำเนินการรับไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,