จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยว

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำความสะอาดเส้นทางคมนาคมต่างๆ การตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ รวมถึงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,