คุณอธิป อุ่นอำภา และ คุณณฐินันท์ เทพปรีชาสกุล บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณอธิป อุ่นอำภา และ คุณณฐินันท์ เทพปรีชาสกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องสังเกตอาการผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บ้านพัก .สันป่าตอง .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สตรี, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,