คณะแพทยศาสตร์ มช. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์”

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์”  Performance Management Systems (PMS) ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร OD ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “MED PMS” ของหน่วยงาน วิทยากรโดย คุณธนกร ศิริกันต์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,