คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน “Medical Book Days” ครั้งที่ 16

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Medical Book Days” ครั้งที่ 16 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยจัดให้มีการมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 แก่นักศึกษาแพทย์ ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 4 ลำดับแรก โดยมี คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. และผู้สนใจเข้าร่วมในพิธี บริเวณลานด้านทิศตะวันตก ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,