คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดเสวนา “วิชาการผ่านสายลมหนาว” (Winter Breese) แนะเทคโนโลยีการรักษาฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด และ เซี่ยงไฮ้ เดนทัล กรุ๊ป จัดงานประชุมเสวนาวิชาการผ่านสายลมหนาว” (Winter Breese) เพื่อให้ทันตแพทย์ได้พัฒนาการรักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถปรับการรักษาให้เข้ากับสภาพที่ต่างไปของคนไข้ ซึ่งการรักษามีระดับความยากง่ายต่างกันไปตามสภาพช่องปากของผู้ป่วย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทางทันตกรรมรวมถึงทันตวัสดุมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้แพทย์ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ จึงต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ดี และนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้วางแผนในการรักษาผู้ป่วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.สการัตห์ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางทันตแพทย์ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานมากมาย โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดรสการัตห์ ลำปาง กล่าวว่าในระดับอาเซียนนั้นประเทศไทยนับเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านงานทันตแพทยศาสตร์นอกจากนี้หลักสูตรทันตแพทย์เรายังสอนให้มองภาพการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวมการรักษาที่วิเคราะห์ทั้งระบบของร่างกายทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

ภายในงานได้มีวิทยากรให้ความรู้ 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ทพ.ศุภชัย  สุพรรณกุล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย .ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, .ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ คลินิกเอกชน และ ทพ.ธิติ ศิริไกร คลินิกเอกชน ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,