กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วม รพ.ลานนา  จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19  ตรวจโควิดในค่ายทหาร ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2

เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจมาประเทศเพื่อนบ้าน  ชายขอบติดชายแดน โดยเฉพาะประเทศเมียนม่า  ซึ่งขณะนี้มีการติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ 

พันเอกอนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และ ร้อยเอกศรัณย์ แก้วจินดา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก   และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด-19  กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร  ในกลุ่มกำลังพลทหาร และทหารเกณฑ์ จำนวนกว่า 300 นาย 

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข .เชียงใหม่แล้ว  ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นำทีมโดยนางจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด  พร้อมให้บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี  แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19    ซึ่งทหารเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง  มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19  เชิงรุกนอกสถานที่  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,