แสดงความยินดี

.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ . (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 29 ในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี .. 2563″ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,