เดลล์ เทคโนโลยีส์ มอบอุปกรณ์ช่วยตรวจในการรักษา ให้แก่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดลล์ เทคโนโลยีส์ นำโดยคุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย มอบ Dell EMC PowerEdge Server R740 ให้แก่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งตับ ด้วยภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช จากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,