ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน นพ.วิชัย และ พญ.พรพิศ ใจแก้ว บริจาคเครื่อง slit lamp SL-D701 FAG ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน นพ.วิชัย และ พญ.พรพิศ ใจแก้ว แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 9 บริจาคเครื่อง slit lamp SL-D701 FAG จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 950,000 บาท ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ. นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา และผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ห้องตรวจตา ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,