ด่วน!! ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 @1 ต.ค.-15 พ.ย. 2563 นี้!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา “ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา”
แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
สแกน QR CODE สำหรับแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
หรือ คลิก Link : https://bit.ly/30G1B48
**หมายเหตุ สำหรับกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 **
สอบถามเพิ่มเติมโทร :
สำนักงานทะเบียน 02 579 1111 ต่อ 1021 และ 1362
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1184

>> การสั่งจองชุดครุย <<
นักศึกษาสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้ (หยุดทำการวันเสาร์ / วันนักขัตฤกษ์)
และกำหนดการรับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 28 – 29พฤศจิกายน 2563
เกินกำหนด 30 วันถือว่าสละสิทธิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Link : http://202.44.69.141/graduate/graduatemain.cfm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 093 071 8899 หรือ 099 218 7676

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: