คุณวัฒนา เจริญสิน คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน

คุณวัฒนา เจริญสิน คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,100,000 บาท โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,