คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2563

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2563 (Dean Consortium) ร่วมกับคณบดี 7 คณะและ 1 สถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี .ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,