คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน และเปิดห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน และเปิดห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.นพ. เตชะทัต เตชะเสน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ครอบครัวและญาติ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน พร้อมคณาจารย์ภาควิชาฯ แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , ,