กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั่วประเทศ จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ มั่นใจสร้างรายได้ชุมชนมีสุขถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั่วประเทศ 76 จังหวัด จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะที่เพิ่มขึ้น ยกระดับพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว

โดยตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 วัน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากวิทยากรภาครัฐและเอกชน ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 6 หัวข้อ คือ 1. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 2. กิจกรรมค้นหาสร้างสรรค์ 8 เสน่ห์วิถีชุมชน 3. กิจกรรมแนะแนววิธีค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย 4. วิธีการประชาสัมพันธ์กลุ่มสินค้าใหม่ด้วยเสน่ห์วิถีชุมชน 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6. การตลาดและการบรรจุภัณฑ์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,