วันรัฐวิสาหกิจไทย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด, สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5, สวนสัตว์เชียงใหม่ ฯลฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน

โอกาสนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำกล่าวคำถวายราชสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 จึงได้ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของทุกปี เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม
คำค้น: ,