มูลนิธิเกื้อดรุณ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเกื้อดรุณ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนของสององค์กรบริจาค Mac Pro จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 212,200 บาท และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 190,000 บาท ให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,