คณะแพทยศาสตร์ มช. ทำบุญและเปิดอาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญ และเปิดอาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายขนาน รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ชั้น 2 อาคารโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,