คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020″ รุ่นที่ 2 ให้แก่ บุคลาอาจารย์บรรจุใหม่ AI ที่บรรจุตามแผนการจัดสรรอัตราเชิงรุก ปี 2563 (รุ่นที่ 2)  และอาจารย์ทดแทนผู้เกษียณ โดยมี รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน และคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,