วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งยังเป็นการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมั่นใจในคำว่าศิษย์มีครู

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งมอบต่อเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 183 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5 แสนบาท

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,