ม.ศรีปทุม ร่วมยินดีอาจารย์เก่ง! สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากอังกฤษ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.63 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Management Studies จาก LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีบุคลากรคุณภาพมาสอนและให้ความรู้แก่นักศึกษา SPU ในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: