พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data Analysis)

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data Analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม .. 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , ,