บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน 3 เส้นทาง เริ่ม 1 กันยายนนี้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเส้นทางในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต, เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ และเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง อีกเส้นทางละ 1 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯภูเก็ต จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบิน PG277 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.00 . ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 18.25 . และเที่ยวบินที่ PG 278 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 19.25 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 20.45 . ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับกรุงเทพฯภูเก็ต รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 โดยเที่ยวบิน PG215 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 . ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 09.50 . และเที่ยวบินที่ PG216 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 10.40 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 . ทำให้สายการบิน มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไปกลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบิน PG203 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.45 . ถึงสนามบินลำปาง เวลา 09.15 . และเที่ยวบินที่ PG204 ออกจากสนามบินลำปาง เวลา 10.40 . และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.15 . ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯลำปาง รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,