กรมปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จัดกิจกรรมตลาดปศุสัตว์ออนไลน์ : เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพหวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปศุสัตว์ สู่ผู้บริโภคมากขึ้น และแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดในช่วงโควิด-19

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดปศุสัตว์ออนไลน์ : เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพโดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ลาซาดา ประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลิตภัณฑ์และกระจายผลผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ล้นตลาด โดยเฉพาะสินค้าจากเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย

นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายตลาดนำการเกษตรในโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์เปลี่ยนเกษตรกร ให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัท ลาซาดา ประเทศไทย ได้เข้ามาเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้าทางการเกษตร ในช่วงที่เทรนด์การค้าออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ผ่านการซื้อขายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มลาซาดา ซึ่งเป็นการนำร่อง ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , , , ,