เอไอเอส ภาคเหนือ มอบทุนสำหรับผู้ปวยกลุ่มโรคปากแหว่ง เพดานโหว่

คุณพรรัตน์ เจนจรัสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ พร้อมคณะ ในนาม ตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มอบทุนสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหา ติดตามผู้ปวยกลุ่มโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 910,000 บาท ให้แก่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยืสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้า และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน เลขานุการศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม 801 สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , ,