สวนน้ำรามายณะรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

สวนน้ำรามายณะรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยความตระหนักและใส่ใจในสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดการเปิดให้บริการ รวมทั้งยกระดับความเข้มงวดด้านความปลอดภัย โดยเป็นสวนน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในพัทยาที่กำหนดแผนแม่บทด้านความสะอาดตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ การที่สวนน้ำรามายณะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสวนน้ำรามายณะได้ดำเนินงานผ่าน 3 องค์ประกอบหลักตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1. ด้านสุขลักษณะความสะอาดของสวนน้ำและอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีอยู่ในสวนน้ำ 2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการเกิดขึ้นของโครงการ SHA เป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถยกระดับการท่องเที่ยววิถีใหม่รับ Now Normal ที่ใส่ใจต่อความสะอาด ความปลอดภัย และสุขอนามัยของทุกคนอย่างแท้จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , , ,