พาไป! รู้จักการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา … อีกหนึ่งการเรียนรู้ของ ม.ศรีปทุมอินเตอร์

วันนี้ อาจารย์ ธนภรณ์ กริยาผล หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะขอนำทุกคนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งการเรียนรู้ของสาขาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ SPUIC ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาว่าเป็นอย่างไร

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางในการท่องเที่ยวระดับโลกมีการผสมผสานรูปแบบการท่องเที่ยวไว้หลากหลายตามแต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องผู้คนจึงมักแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งการพักผ่อนหลบหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ การเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม การท่องเที่ยวผจญภัย กิจกรรมกีฬา ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือแม้แต่ตามรอยหนังและละครที่ชื่นชอบ
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
(2) การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
(1) การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)

(3) การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
หนึ่งในการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษที่จัดว่ามีการรวบรวมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เดินทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริง
การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งวิธีในกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งการลงพื้นที่ศึกษาแหล่งธรรมชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของอาหารการกิน นักเรียนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผสมผสานวิชาการและนันทนาการเข้าด้วยกันตลอดการเดินทางผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทางระหว่างเดินทางและหลังจากเดินทางกลับโดยรวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการเข้าไว้ด้วยกันได้เรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน อาทิ
• แหล่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• วิถีชาวบ้าน ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จังหวัดนครนายก
• การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
• ประเพณีวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 จังหวัดกาญจนบุรี
• ศึกษาวิธีการทำไวน์ ณ โรงผลิตไวน์ Siam Winery จังหวัดสมุทรสาคร
• เปิดประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
• และประเทศเวียดนาม
การการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาสามารถช่วยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของนักเรียนและได้เรียนรู้ความสนุกสนานกับการเดินทาง เหนือสิ่งอื่นใด ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เรียนจะต้องมาเป็นอันดับแรกเรียนรู้พร้อมความสนุก เรียนรู้แบบการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: