คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และมอบรางวัลเรียนดีของภาควิชา และผู้มีจิตศรัทธา แก่นักศึกษาระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก .เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. แด่ .นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,