สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้ โครงการบ้านราคา 45 ล้านบาท สร้างใน 10 เดือน ขายก่อนเสร็จ!

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมบางส่วน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่เรียนดี มีผลงานดี และนักศึกษาที่สนใจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าร่วมเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการบ้านราคา 45 ล้านบาท ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับบน โดยได้รับเกียรติจากคุณ”หนึ่ง” ภานุพล ศิลแดนจันทร์ เจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ ผู้ซึ่งไม่ใช่สถาปนิก แต่มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรมและมีประสบการณ์สูงในการทำโครงการ เป็นผู้นำเยี่ยมชมบ้านพร้อมกับอธิบายแนวคิดในการทำงาน ตั้งแต่เรื่องของการตลาด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วิธีการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ และการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก ภูมิสถาปัตย์ และการตกแต่งภายใน น้องๆนักศึกษาได้ทั้งความรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมาก
และท้ายที่สุดต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ SPU ที่ช่วยประสานงานและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: